Financiële bijlage

1

Budget reeds opgenomen in de begroting

Lansingerland voor en door inwoners
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€             0

2021

€             0

2022

€             0

1
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Organisatieontwikkeling
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€             0

2021

€             0

2022

€             0

2
Post

/

Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s (specialisatie jeugd)
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€     175.000

2020

€    150.000

2021

€     150.000

2022

€    150.000

3
Post

/

(Mobiele) camera’s op hotspots
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       45.000

2020

€       45.000

2021

€       45.000

2022

€      45.000

4
Post

/

Onderhoud en beheer openbare ruimte
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€ 1.092.000

2020

€ 1.133.000

2021

€ 1.180.000

2022

€    685.000

5
Post

Valt onder kostenpost 5

Recreatieve bebording
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

6
Post

Afvalstoffenheffing is een gesloten systeem, wijzigingen hebben geen effect op de exploitatie

Afvalbrengstation en afvalscheiding
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

7
Post

/

Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken
van wijken
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    150.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

8
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Toegankelijkheid minder validen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

9
Post

/

Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      95.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

10
Post

Evt. kosten afhankelijk van maatregelen

Visie op bereikbaarheid winkelcentra
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      50.000

2020

€      50.000

2021

€                 0

2022

€                0

11
Post

Budgettair neutraal

Fietsveiligheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

12
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Flexibel vervoer
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

13
Post

Kosten afhankelijk van evt co-financiering

Fietsvoorzieningen ZoRo-baan
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

14
Post

In de begroting is reeds een budget opgenomen voor infrastructuur en mobiliteit ter hoogte van € 876.000

Bereikbaarheid Lansingerland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

15
Post

Kapitaallasten investering vanaf 2021

Opwaarderen station Rodenrijs
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       30.000

2020

€       60.000

2021

€     145.000

2022

€     144.000

16
Post

Evt. kosten afhankelijk van keuzes

Onderzoek naar OV bedrijventerreinen Oudeland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       50.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

17
Post

/

Verbeteren dienstverlening
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€     395.000

2020

€     335.000

2021

€     230.000

2022

€     205.000

18
Post

Budgettair neutraal

Participatie Gewoon doen!
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

19
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Vergroten naamsbekendheid met ondernemers
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

20
Post

/

Lansingerland als onderdeel van de regio
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€  130.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

21
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Centrummanager en dienstverlening ondernemers
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

22
Post

/

Uitbreiding capaciteit toezicht/handhaving
uitkeringsfraude
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      45.000

2020

€      45.000

2021

€      45.000

2022

€      45.000

22
Post

/

Verlagen caseload consulenten
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    210.000

2020

€    420.000

2021

€    210.000

2022

€    210.000

23
Post

/

Pilot: ‘Het nieuwe Wij’
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    100.000

2020

€    100.000

2021

€    100.000

2022

€    100.000

24
Post

/

Intensivering participatie & integratie
asielgerechtigden
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    120.000

2020

€    120.000

2021

€    120.000

2022

€    120.000

25
Post

/

Verbeteren procedure omgevingsvergunningen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€      50.000

2021

€                 0

2022

€                0

26
Post

Kapitaallasten investering

Aanpak de Kruin in Bergschenhoek
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€      88.000

2022

€      88.000

27
Post

Deel budgettair neutraal. extra: woonbehoefte onderzoek.

Wonen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      10.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

28
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting voor € 885.000

Visie op duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

29
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Energietransitie: verduurzamen panden/woningen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

30
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Verduurzamen glastuinbouw
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

30
Post

Kapitaallasten investering

Gemeentelijke inzet duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€      28.000

2021

€      56.000

2022

€      99.000

31
Post

/

Innovatiezones glastuinbouw
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      10.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

32
Post

/

Holland Railterminal Lansingerland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€   250.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

33
Post

Budgettair neutraal

Wilderszijde
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

34
Post

/

Verlagen woonlasten (OZB)
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    400.000

2020

€   400.000

2021

€    800.000

2022

€ 1.200.000

35
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Parkmanagement in glastuinbouwgebieden
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

36
Post

Budgettair neutraal

Snippergroen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

37
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en
culturele verenigingen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

38
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Sportvoorzieningen laten meegroeien
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

39
Post

Budgettair neutraal

Integraal huisvestingsplan onderwijs
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

40
Post

Budgettair neutraal

Chillplekken voor de jeugd
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

41
Post

/

Intensivering aanpak werk voor
kwetsbare jongeren
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      40.000

2020

€      40.000

2021

€      40.000

2022

€      40.000

42
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Cultuurhuis Berkel
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

43
Post

/

Cultureel erfgoed
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      25.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

44
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting ter grootte van € 298.000

Omgevingswet
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

45
Post

/

Zelfstandig en minder Eenzaam:
 - Aandacht voor ouderen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      90.000

2020

€      90.000

2021

€      90.000

2022

€      90.000

46
Post

/

Praatje pot door zorgprofessionals
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€      50.000

2021

€    100.000

2022

€    100.000

47
Post

/

Ontmoeting in de wijken
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      50.000

2020

€      50.000

2021

€      50.000

2022

€      50.000

48
Post

/

Domotica
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€        9.000

2020

€        9.000

2021

€        9.000

2022

€                0

49
Post
2019

€  3.571.000

Eindtotaal

2020

€  3.175.000

2021

€  3.458.000

2022

€  3.371.000

Klik op de getallen om direct naar een post te navigeren of scroll naar beneden

Financiële bijlage

Zoeken in publicaties

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.