Kathy
Arends

Wethouder

Thema's

• Vergroten naamsbekendheid intenationaal


• Lansingerland als onderdeel van de regio

• Centrummanager en dienstverlening


• Werk voor iedereen

• Intensiveren participatie en integratie  

• Verbeteren procedure• Aanpak de Kruin in Bergschenhoek

• Woningbouw 

omgevingsvergunningen

en lokaal

aan ondernemers

asielgerechtigden

Hoe doen we dat?

Lansingerland groeit en bloeit en dat willen we laten zien. Samen met onze ondernemers presenteren we de innovatieve glastuinbouw van Lansingerland op internationale beurzen. Van Duitsland tot China: we zetten Lansingerland op de kaart. We zorgen ervoor dat ondernemers ons kennen. En we helpen nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen. En inwoners en recreanten uit de stad genieten van muzikale evenementen en sportieve outdoor spektakels. Met de Rottemeren hebben we een uniek recreatie- en natuurgebied. Erop uitgaan in eigen achtertuin!

Vergroten van naamsbekendheid,
internationaal en lokaal

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We zijn nu al bezig Lansingerland op langere termijn bereikbaar te houden voor inwoners, forenzen en beroepsvervoerders. Waar werken we op dit moment aan? We gebruiken de succesvolle Randstadrail als voorbeeld voor andere verbindingen, zoals de lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam. Samen met Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer beschrijven we de voordelen en mogelijkheden van ons unieke middengebied in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met de provincie en gemeenten rond de A12 bekijken we hoe we een logistieke hotspot bij de A12 kunnen realiseren. Zo neemt de bedrijvigheid daar verder toe. Station Lansingerland-Zoetermeer gaat in 2019 open. Een knooppunt van openbaar vervoer op de belangrijke Randstedelijke lijn Den Haag – Utrecht. We onderzoeken hoe we dit gebied verder kunnen inrichten en hoe we de voordelen van het station kunnen gebruiken.

Lansingerland als onderdeel
van de regio
Werken

Iedereen kan meedoen in Lansingerland. We doen er alles aan om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen.
Met aanmoediging en scholing. Werk voor jong en oud, starter en ervaren. #LSLwerkt

Hoe doen we dat?
Ontwikkelen

Tijden veranderen en Lansingerland verandert mee. De kinderen en jongeren van nu willen een skatepark en een chillplek. Straks willen ze een huis. Daar moeten we nu al rekening mee houden. We blijven het beter, sneller en makkelijker maken voor iedereen. #LSLontwikkelt

Hoe doen we dat?

Speciaal voor ondernemers komt er een centrummanager in Lansingerland. Die vormt het aanspreekpunt voor ondernemers, winkeliersverenigingen en deelnemers aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ).  Ondernemers mogen geen drempels voelen om met de gemeente contact op te nemen. En ze moeten echt het gevoel hebben dat ze geholpen zijn. Dat willen we binnen vier jaar terugzien in een score van 7,5 voor tevredenheid tijdens ons klanttevredenheidsonderzoek.

Centrummanager en dienstverlening
aan ondernemers

Wij investeren in elk centrum. We willen in elk dorp een levendige kern waar inwoners komen voor hun dagelijkse boodschappen, een drankje en een hapje op een terras en om te winkelen. De Kruin, het centrum van Bergschenhoek, kan volgens inwoners en ondernemers beter en gezelliger. Daarom pakken we dit gebied aan.

Aanpak de Kruin in Bergschenhoek

De beleving van onze inwoners is soms anders dan we willen. Onze inwoners en bedrijven willen snel duidelijkheid over de status en haalbaarheid van hun (bouw)plannen. We willen de dienstverlening en doorlooptijd van aanvragen verbeteren. Bij een aanvraag nemen we binnen één week contact op over de procedure. We informeren dan welke specifieke stappen we doorlopen, wat men zelf (nog) moet doen, hoe we hierbij kunnen helpen en wat we als gemeente daarnaast zelf nog moeten doen.

Verbeteren procedure
omgevingsvergunningen

Tot 2030 komen er tussen de 4000 en 7000 woningen bij in Lansingerland. Tijdens deze collegeperiode betekent dat gemiddeld 400 woningen per jaar. In Lansingerland is er plek voor alle doelgroepen: starters, jongeren, doorstromers, voor lagere en middeninkomens en 20% sociale woningbouw. We maken daarover afspraken met ontwikkelaars, woningcorporaties en de huurdersvereniging. In de regio Rotterdam maken we afspraken over de regionale woningmarkt en specifiek de sociale voorraad. Tijdens deze besprekingen brengen we de eigenheid van Lansingerland, tussen dorp en stad, duidelijk naar voren.

Woningbouw

Werken is meer dan een inkomen. Het geeft een gevoel van eigenwaarde door ergens bij te horen en bij te dragen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je gezin en niet afhankelijk zijn van de overheid. Dat geldt voor alle inwoners, want ieder mens heeft zijn eigen talent. Met professionele ondersteuning vanuit de gemeente en de markt kunnen inwoners zich klaar te maken voor de vraag uit de arbeidsmarkt. Werk is de weg naar participatie. Ondernemers uit Lansingerland hebben het initiatief genomen om arbeidsparticipatie te vergroten door leer-werktrajecten, stageplaatsen en taalcursussen. Ons doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk inwoners uit te laten stromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk, zodat we aan het eind van deze collegeperiode 15% minder uitkeringsgerechtigden hebben dan op 1 januari 2018.

We gaan er van uit dat iedereen een stap kan maken op weg naar participatie en anders een tegenprestatie verricht in ruil voor de uitkering. Als inwoners echt niet willen werken of fraude plegen dan zetten we in op handhaving en preventie.

Werk voor iedereen

Er komt extra inzet voor asielgerechtigden. We willen hen namelijk helpen zo snel en goed mogelijk te integreren en te participeren in onze samenleving. Ook hier is werk de weg naar participatie. Bovendien willen we voorkomen dat minder zelfredzame asielgerechtigden in de problemen komen.

Intensiveren participatie en
integratie asielgerechtigden 
Ondernemen

Lansingerland is dé perfecte vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers. We staan voor bedrijvigheid en levendigheid en zetten Lansingerland op de kaart. #LSLonderneemt

We hebben ook aandacht voor:

• Behoud dorpskarakter in nieuwbouw.

• Behoud duurzame groene gebieden.

• Herkennen en onderkennen van urgente woonbehoefte.

• Ontwikkelen van particuliere initiatieven wonen.

• Geen grootschalige opvang asielzoekers.

• Gedifferentieerd inkomensbeleid.

• Voorkomen van armoedeval.

• Uitvoering Wet Taaleis.

• Stimuleren festiviteiten en buitenactiviteiten.

• Experimenteren met vermenging detailhandel en horeca.

• Netwerkbijeenkomsten voor ondernemers.

Kathy
Arends

Wethouder

Thema's

• Vergroten naamsbekendheid intenationaal


• Lansingerland als onderdeel van de regio

• Centrummanager en dienstverlening


• Werk voor iedereen

• Intensiveren participatie en integratie  

• Verbeteren procedure • Aanpak de Kruin in Bergschenhoek

• Woningbouw 

en lokaal

omgevingsvergunningen

aan ondernemers

asielgerechtigden

Hoe doen we dat?

Lansingerland groeit en bloeit en dat willen we laten zien. Samen met onze ondernemers presenteren we de innovatieve glastuinbouw van Lansingerland op internationale beurzen. Van Duitsland tot China: we zetten Lansingerland op de kaart. We zorgen ervoor dat ondernemers ons kennen. En we helpen nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen. En inwoners en recreanten uit de stad genieten van muzikale evenementen en sportieve outdoor spektakels. Met de Rottemeren hebben we een uniek recreatie- en natuurgebied. Erop uitgaan in eigen achtertuin!

Vergroten van naamsbekendheid,
internationaal en lokaal

Lansingerland is dé perfecte vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers. We staan voor bedrijvigheid en levendigheid en zetten Lansingerland op de kaart. #LSLonderneemt

Ondernemen

Wanneer:

20192019-2022

Marketingplan opstellen om Lansingerland bij ondernemers onder de aandacht te brengen.

Acties uit marketingplan uitvoeren waaronder promotie op (internationale) beurzen en gebruik sociale media.

Financiële bijlage post 20

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We zijn nu al bezig Lansingerland op langere termijn bereikbaar te houden voor inwoners, forenzen en beroepsvervoerders. Waar werken we op dit moment aan? We gebruiken de succesvolle Randstadrail als voorbeeld voor andere verbindingen, zoals de lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam. Samen met Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer beschrijven we de voordelen en mogelijkheden van ons unieke middengebied in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met de provincie en gemeenten rond de A12 bekijken we hoe we een logistieke hotspot bij de A12 kunnen realiseren. Zo neemt de bedrijvigheid daar verder toe. Station Lansingerland-Zoetermeer gaat in 2019 open. Een knooppunt van openbaar vervoer op de belangrijke Randstedelijke lijn Den Haag – Utrecht. We onderzoeken hoe we dit gebied verder kunnen inrichten en hoe we de voordelen van het station kunnen gebruiken.

Lansingerland als onderdeel
van de regio
Financiële bijlage post 21

2019
Netwerkstudie Randstadrail over groei aantal reizigers en kwaliteitsverbetering.

2019
Opstellen visie middengebied met Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

2019
Resultaten onderzoek gebied station over verdere inrichting.

2019-2022
Deelname aan regionale trajecten en overleg provincie, regiogemeenten, ondernemersorganisaties.

2019-2022
Corridor A12. Begeleiden samenwerking, gezamenlijke marketing e.d.

Wanneer:

Speciaal voor ondernemers komt er een centrummanager in Lansingerland. Die vormt het aanspreekpunt voor ondernemers, winkeliersverenigingen en deelnemers aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ).  Ondernemers mogen geen drempels voelen om met de gemeente contact op te nemen. En ze moeten echt het gevoel hebben dat ze geholpen zijn. Dat willen we binnen vier jaar terugzien in een score van 7,5 voor tevredenheid tijdens ons klanttevredenheidsonderzoek.

Centrummanager en dienstverlening
aan ondernemers

Wanneer:

Centrummanager in dienst.

Klanttevredenheidsonderzoek bij ondernemers.

2019


2019 en 2021

Financiële bijlage post 22
Werken

Iedereen kan meedoen in
Lansingerland. We doen er
alles aan om zoveel mogelijk
inwoners aan het werk te
krijgen. Met aanmoediging
en scholing. Werk voor jong
en oud, starter en ervaren.
#LSLwerkt

Hoe doen we dat?
Ontwikkelen

Tijden veranderen en Lansingerland verandert mee. De kinderen en jongeren van nu willen een skatepark en een chillplek. Straks willen ze een huis. Daar moeten we nu al rekening mee houden. We blijven het beter, sneller en makkelijker maken voor iedereen. #LSLontwikkelt

Werk voor iedereen

Werken is meer dan een inkomen. Het geeft een gevoel van eigenwaarde door ergens bij te horen en bij te dragen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je gezin en niet afhankelijk zijn van de overheid. Dat geldt voor alle inwoners, want ieder mens heeft zijn eigen talent. Met professionele ondersteuning vanuit de gemeente en de markt kunnen inwoners zich klaar te maken voor de vraag uit de arbeidsmarkt. Werk is de weg naar participatie. Ondernemers uit Lansingerland hebben het initiatief genomen om arbeidsparticipatie te vergroten door leer-werktrajecten, stageplaatsen en taalcursussen. Ons doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk inwoners uit te laten stromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk, zodat we aan het eind van deze collegeperiode 15% minder uitkeringsgerechtigden hebben dan op 1 januari 2018.

We gaan er van uit dat iedereen een stap kan maken op weg naar participatie en anders een tegenprestatie verricht in ruil voor de uitkering. Als inwoners echt niet willen werken of fraude plegen dan zetten we in op handhaving en preventie.

Wanneer:

Drie extra professionals aanstellen om bijstandsgerechtigden te begeleiden.


Capaciteit voor toezicht en handhaving op uitkeringsfraude uitbreiden.

Pilot ‘het nieuwe wij’ van ondernemers faciliteren.

Nog eens drie extra professionals aanstellen om bijstandsgerechtigden te begeleiden.

2019


2019


2019


2020


Financiële bijlage post 22, 23 en 24

Er komt extra inzet voor asielgerechtigden. We willen hen namelijk helpen zo snel en goed mogelijk te integreren en te participeren in onze samenleving. Ook hier is werk de weg naar participatie. Bovendien willen we voorkomen dat minder zelfredzame asielgerechtigden in de problemen komen.

Intensiveren participatie
en integratie asielgerechtigden 

Wanneer:

2019
Inburgeraars vroeg begeleiden bij plaatsing in de regio.

2019
Inburgeraar en inburgeringsschool actief in contact brengen.

2019
Aantal informele taaltrajecten uitbreiden.

2019
Pilot uitvoeren om asielgerechtigden intensiever te begeleiden in hun zelfredzaamheid.

Hoe doen we dat?
Verbeteren procedure
omgevingsvergunningen

De beleving van onze inwoners is soms anders dan we willen. Onze inwoners en bedrijven willen snel duidelijkheid over de status en haalbaarheid van hun (bouw)plannen. We willen de dienstverlening en doorlooptijd van aanvragen verbeteren. Bij een aanvraag nemen we binnen één week contact op over de procedure. We informeren dan welke specifieke stappen we doorlopen, wat men zelf (nog) moet doen, hoe we hierbij kunnen helpen en wat we als gemeente daarnaast zelf nog moeten doen.

Financiële bijlage post 25

2019 en 20202019
2020

Pilot uitvoeren om plannencoach in te zetten: het eerste aanspreekpunt voor vragen.


Klantreis uitvoeren om procedures vanuit de klant te beleven en verbeteringen aan te geven.


Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren naar de dienstverlening bij vergunningverlening.

Wanneer:

Wij investeren in elk centrum. We willen in elk dorp een levendige kern waar inwoners komen voor hun dagelijkse boodschappen, een drankje en een hapje op een terras en om te winkelen. De Kruin, het centrum van Bergschenhoek, kan volgens inwoners en ondernemers beter en gezelliger. Daarom pakken we dit gebied aan.

Aanpak de Kruin in Bergschenhoek
Woningbouw

Tot 2030 komen er tussen de 4000 en 7000 woningen bij in Lansingerland. Tijdens deze collegeperiode betekent dat gemiddeld 400 woningen per jaar. In Lansingerland is er plek voor alle doelgroepen: starters, jongeren, doorstromers, voor lagere en middeninkomens en 20% sociale woningbouw. We maken daarover afspraken met ontwikkelaars, woningcorporaties en de huurdersvereniging. In de regio Rotterdam maken we afspraken over de regionale woningmarkt en specifiek de sociale voorraad. Tijdens deze besprekingen brengen we de eigenheid van Lansingerland, tussen dorp en stad, duidelijk naar voren.

Wanneer:

20192020-2021

Centrumvisie opstellen en uitvoeringsprogramma aanpak de Kruin uitvoeren.


Aanpak de Kruin uitvoeren.

Financiële bijlage post 27

Wanneer:

2018
Akkoord met regio Rotterdam over de regionale woningmarkt.

2018 en verder
Afspraken (regionale) woningmarkt uitvoeren en monitoren.

2019
Gemeentelijke woonvisie 2020-2025 actualiseren.

2020 en 2022
Woningbehoefteonderzoek uitvoeren.

2019-2022
Klankbordgroepen instellen om de Woonvisie te actualiseren en uit te werken.

Financiële bijlage post 19

We hebben ook aandacht voor:

 • Behoud dorpskarakter in nieuwbouw.
 • Behoud duurzame groene gebieden.
 • Herkennen en onderkennen van urgente woonbehoefte.
 • Ontwikkelen van particuliere initiatieven wonen.
 • Geen grootschalige opvang asielzoekers.
 • Gedifferentieerd inkomensbeleid.
 • Voorkomen van armoedeval.
 • Uitvoering Wet Taaleis.
 • Stimuleren festiviteiten en buitenactiviteiten.
 • Experimenteren met vermenging detailhandel en horeca.
 • Netwerkbijeenkomsten voor ondernemers.