organisatie

• Uitbreiding met drie wijk-BOA’s,

   met specialisatie jeugd

• (Mobiele) camera’s op hotspots

• Nieuwe uitdagingen vragen om een nieuwe

• Lansingerland voor en door inwoners

Thema's

Burgemeester

Pieter
van de Stadt

• Stimuleren van veiligheidsgevoel.

• Steunen van Buurttoezicht en WhatsApp buurtpreventiegroepen.

• Voldoende wijkagenten.

• Behoud politiebureau Lansingerland.

• Schadeverhaal bij vandalisme.

• Intensiveren lik-op-stuk beleid.

• Continueren nul-beleid coffeeshops.

• Vastleggen afspraken veilig in en om school.

• Handhaving 30 km zones.

We hebben ook aandacht voor:

Samen maken we Lansingerland! Door aandacht voor elkaar te hebben. Sportieve prestaties, jubilea en de veteranendag met elkaar te delen. Trots te zijn op onze inwoners. En voor Lansingerland te staan in onze regio. #LSLontmoet

Ontmoeten
Uitbreiding met drie wijk-BOA’s,
met specialisatie jeugd

Lansingerland is een gemeente met veel jongeren. De meeste jongeren doen het hartstikke goed; een klein deel veroorzaakt overlast. Dat kan grote impact hebben op de leefbaarheid in een buurt of wijk. We zetten drie extra wijk-BOA’s (bijzonder opsporingsambtenaren) in met de specialisatie jeugd. We verdelen deze extra BOA’s over de kernen op basis van het aantal inwoners per kern. De BOA’s richten zich vooral op preventie. Dat past het best bij ons als gemeente met veel jongeren. De BOA’s gaan in gesprek met kinderen en jongeren bij onder meer scholen en sportlocaties. Ze spreken jongeren (preventief) aan op hun gedrag, weten wat er speelt en handhaven bij ontoelaatbaar gedrag.

(Mobiele) camera’s op hotspots

We gaan flexibel cameratoezicht inzetten. Dat betekent dat we tijdelijk camera’s plaatsen, bijvoorbeeld bij speciale gebeurtenissen en evenementen. Zo houden we zicht op de plekken waar dat nodig is en kunnen we snel optreden. Dit helpt ons overlast en criminaliteit te voorkomen, vooral op locaties waar de impact voor de omgeving groot is.

Nieuwe uitdagingen vragen om
een nieuwe organisatie

Lansingerland groeit en er komen andere uitdagingen op ons af, zoals klimaatverandering, toekomstig bestendig wonen en samenwerken met de regio. Die uitdagingen vragen om goed openbaar bestuur én een sterke interne organisatie. Een organisatie die weet wat er in Lansingerland leeft, kansen ziet en vragen oppakt in dialoog samen met inwoners en bedrijven. Daarom passen we de structuur van de organisatie aan. Zo worden we wendbaarder en kunnen we beter reageren. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers zich kunnen blijven scholen.

Hoe doen we dat?

Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in Lansingerland. Criminaliteit en overlast pakken we aan. En we creëren een veilige en leefbare omgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. #LSLpaktaan

Aanpakken
Hoe doen we dat?

Wij staan voor een Lansingerland waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. Want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. #LSLstimuleert

Stimuleren

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Lansingerland versterkt de Metropoolregio en de Metropoolregio maakt Lansingerland óók sterker. Bedrijvigheid en ondernemerschap van Lansingerland vragen om een goede bereikbaarheid. Regionale ontwikkelingen zijn van directe invloed op onze gemeente. Zeker op het gebied van veiligheid werken we daarom nauw samen in de regio.

Lansingerland voor en door inwoners

We geven aandacht aan bijzondere, aparte, opvallende, sportieve of alledaagse gebeurtenissen in Lansingerland. Denk aan een gouden bruiloft, een sportteam dat een kampioenschap wint of een vernieuwend buurtinitiatief. Want de groei van Lansingerland mag niet ten koste gaan van de saamhorigheid. Ook in de regio kunnen we het niet alleen. Lansingerland is het hart van de

Hoe doen we dat?

• Nieuwe uitdagingen vragen om een nieuwe

• Uitbreiding met drie wijk-BOA’s,

   met specialisatie jeugd

• (Mobiele) camera’s op hotspots

• Lansingerland voor en door inwoners

Thema's

Burgemeester

Pieter
van de Stadt

  • Stimuleren van veiligheidsgevoel.
  • Steunen van Buurttoezicht en WhatsApp buurtpreventiegroepen.
  • Voldoende wijkagenten.
  • Behoud politiebureau Lansingerland.
  • Schadeverhaal bij vandalisme.
  • Intensiveren lik-op-stuk beleid.
  • Continueren nul-beleid coffeeshops.
  • Vastleggen afspraken veilig in en om school.
  • Handhaving 30 km zones.

We hebben ook aandacht voor:

2018


2019

Financiële bijlage post 4

Uitgangspunten opstellen voor flexibel cameratoezicht.

(Flexibele) camera’s inzetten bij speciale gebeurtenissen en evenementen gebruik van camera’s evalueren.

Wanneer:

We gaan flexibel cameratoezicht inzetten. Dat betekent dat we tijdelijk camera’s plaatsen, bijvoorbeeld bij speciale gebeurtenissen en evenementen. Zo houden we zicht op de plekken waar dat nodig is en kunnen we snel optreden. Dit helpt ons overlast en criminaliteit te voorkomen, vooral op locaties waar de impact voor de omgeving groot is.

(Mobiele) camera’s op hotspots
Financiële bijlage post 3

Werving van 3 nieuwe BOA’s.


Alle BOA’s een aanvullende opleiding bieden voor hun rol in de jeugdketen.

2018

2019

Wanneer:

Uitbreiding met drie
wijk-BOA’s, met
specialisatie jeugd

Lansingerland is een gemeente met veel jongeren. De meeste jongeren doen het hartstikke goed; een klein deel veroorzaakt overlast. Dat kan grote impact hebben op de leefbaarheid in een buurt of wijk. We zetten drie extra wijk-BOA’s (bijzonder opsporingsambtenaren) in met de specialisatie jeugd. We verdelen deze extra BOA’s over de kernen op basis van het aantal inwoners per kern. De BOA’s richten zich vooral op preventie. Dat past het best bij ons als gemeente met veel jongeren. De BOA’s gaan in gesprek met kinderen en jongeren bij onder meer scholen en sportlocaties. Ze spreken jongeren (preventief) aan op hun gedrag, weten wat er speelt en handhaven bij ontoelaatbaar gedrag.

Hoe doen we dat?
Financiële bijlage post 2

2019

Organisatiestructuur wijzigen.

Wanneer:

Nieuwe uitdagingen vragen om
een nieuwe organisatie

Lansingerland groeit en er komen andere uitdagingen op ons af, zoals klimaatverandering, toekomstig bestendig wonen en samenwerken met de regio. Die uitdagingen vragen om goed openbaar bestuur én een sterke interne organisatie. Een organisatie die weet wat er in Lansingerland leeft, kansen ziet en vragen oppakt in dialoog samen met inwoners en bedrijven. Daarom passen we de structuur van de organisatie aan. Zo worden we wendbaarder en kunnen we beter reageren. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers zich kunnen blijven scholen.

Aanpakken

Wij willen dat iedereen zich
veilig voelt in Lansingerland.
Criminaliteit en overlast
pakken we aan. En we
creëren een veilige en
leefbare omgeving voor
onze inwoners, ondernemers
en bezoekers. #LSLpaktaan

Hoe doen we dat?

Wij staan voor een
Lansingerland waar
iedereen het beste uit
zichzelf haalt. Want je hoeft
niet ziek te zijn om beter te
worden. #LSLstimuleert

Stimuleren

2019-2022

Financiële bijlage post 1

Actieve bestuurlijke deelname in besturen van regionale samenwerkingspartijen zoals de Veiligheidsregio en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wanneer:

We geven aandacht aan bijzondere, aparte, opvallende, sportieve of alledaagse gebeurtenissen in Lansingerland. Denk aan een gouden bruiloft, een sportteam dat een kampioenschap wint of een vernieuwend buurtinitiatief. Want de groei van Lansingerland mag niet ten koste gaan van de saamhorigheid. Ook in de regio kunnen we het niet alleen. Lansingerland is het hart van de

Lansingerland voor en door inwoners

Samen maken we Lansingerland! Door aandacht voor elkaar te hebben. Sportieve prestaties, jubilea en de veteranendag met elkaar te delen. Trots te zijn op onze inwoners. En voor Lansingerland te staan in onze regio. #LSLontmoet

Ontmoeten
Hoe doen we dat?