Financiële bijlage

1

Budget reeds opgenomen in de begroting

Lansingerland voor en door inwoners
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€             0

2021

€             0

2022

€             0

1
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Organisatieontwikkeling
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€             0

2021

€             0

2022

€             0

2
Post

/

Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s (specialisatie jeugd)
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€     175.000

2020

€    150.000

2021

€     150.000

2022

€    150.000

3
Post

/

(Mobiele) camera’s op hotspots
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       45.000

2020

€       45.000

2021

€       45.000

2022

€      45.000

4
Post

/

Onderhoud en beheer openbare ruimte
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€ 1.092.000

2020

€ 1.133.000

2021

€ 1.180.000

2022

€    685.000

5
Post

Valt onder kostenpost 5

Recreatieve bebording
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

6
Post

Afvalstoffenheffing is een gesloten systeem, wijzigingen hebben geen effect op de exploitatie

Afvalbrengstation en afvalscheiding
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

7
Post

/

Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken
van wijken
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    150.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

8
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Toegankelijkheid minder validen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

9
Post

/

Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      95.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

10
Post

Evt. kosten afhankelijk van maatregelen

Visie op bereikbaarheid winkelcentra
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      50.000

2020

€      50.000

2021

€                 0

2022

€                0

11
Post

Budgettair neutraal

Fietsveiligheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

12
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Flexibel vervoer
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

13
Post

Kosten afhankelijk van evt co-financiering

Fietsvoorzieningen ZoRo-baan
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

14
Post

In de begroting is reeds een budget opgenomen voor infrastructuur en mobiliteit ter hoogte van € 876.000

Bereikbaarheid Lansingerland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

15
Post

Kapitaallasten investering vanaf 2021

Opwaarderen station Rodenrijs
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       30.000

2020

€       60.000

2021

€     145.000

2022

€     144.000

16
Post

Evt. kosten afhankelijk van keuzes

Onderzoek naar OV bedrijventerreinen Oudeland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€       50.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

17
Post

/

Verbeteren dienstverlening
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€     395.000

2020

€     335.000

2021

€     230.000

2022

€     205.000

18
Post

Budgettair neutraal

Participatie Gewoon doen!
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

19
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Vergroten naamsbekendheid met ondernemers
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

20
Post

/

Lansingerland als onderdeel van de regio
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€  130.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

21
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Centrummanager en dienstverlening ondernemers
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                 0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

22
Post

/

Uitbreiding capaciteit toezicht/handhaving
uitkeringsfraude
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      45.000

2020

€      45.000

2021

€      45.000

2022

€      45.000

22
Post

/

Verlagen caseload consulenten
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    210.000

2020

€    420.000

2021

€    210.000

2022

€    210.000

23
Post

/

Pilot: ‘Het nieuwe Wij’
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    100.000

2020

€    100.000

2021

€    100.000

2022

€    100.000

24
Post

/

Intensivering participatie & integratie
asielgerechtigden
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    120.000

2020

€    120.000

2021

€    120.000

2022

€    120.000

25
Post

/

Verbeteren procedure omgevingsvergunningen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€      50.000

2021

€                 0

2022

€                0

26
Post

Kapitaallasten investering

Aanpak de Kruin in Bergschenhoek
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€      88.000

2022

€      88.000

27
Post

Deel budgettair neutraal. extra: woonbehoefte onderzoek.

Wonen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      10.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

28
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting voor € 885.000

Visie op duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

29
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Energietransitie: verduurzamen panden/woningen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

30
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Verduurzamen glastuinbouw
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

30
Post

Kapitaallasten investering

Gemeentelijke inzet duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€      28.000

2021

€      56.000

2022

€      99.000

31
Post

/

Innovatiezones glastuinbouw
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      10.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

32
Post

/

Holland Railterminal Lansingerland
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€   250.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

33
Post

Budgettair neutraal

Wilderszijde
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

34
Post

/

Verlagen woonlasten (OZB)
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€    400.000

2020

€   400.000

2021

€    800.000

2022

€ 1.200.000

35
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Parkmanagement in glastuinbouwgebieden
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

36
Post

Budgettair neutraal

Snippergroen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

37
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting

Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en
culturele verenigingen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

38
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Sportvoorzieningen laten meegroeien
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

39
Post

Budgettair neutraal

Integraal huisvestingsplan onderwijs
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€               0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

40
Post

Budgettair neutraal

Chillplekken voor de jeugd
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

41
Post

/

Intensivering aanpak werk voor
kwetsbare jongeren
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      40.000

2020

€      40.000

2021

€      40.000

2022

€      40.000

42
Post

Onderzoek budgettair neutraal, evt. kosten daarna afhankelijk van keuzes

Cultuurhuis Berkel
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

43
Post

/

Cultureel erfgoed
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      25.000

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

44
Post

Budget reeds opgenomen in de begroting ter grootte van € 298.000

Omgevingswet
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€                0

2021

€                 0

2022

€                0

45
Post

/

Zelfstandig en minder Eenzaam:
 - Aandacht voor ouderen
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      90.000

2020

€      90.000

2021

€      90.000

2022

€      90.000

46
Post

/

Praatje pot door zorgprofessionals
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€                0

2020

€      50.000

2021

€    100.000

2022

€    100.000

47
Post

/

Ontmoeting in de wijken
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€      50.000

2020

€      50.000

2021

€      50.000

2022

€      50.000

48
Post

/

Domotica
Onderwerp
Toelichting in collegeprogramma
2019

€        9.000

2020

€        9.000

2021

€        9.000

2022

€                0

49
Post
2019

€  3.571.000

Eindtotaal

2020

€  3.175.000

2021

€  3.458.000

2022

€  3.371.000

Klik op de getallen om direct naar een post te navigeren of scroll naar beneden

Financiële bijlage