Dat is de naam van het collegeprogramma dat hier voor u ligt. In dit programma werken we ons coalitieakkoord Versterken, groeien en koesteren verder uit. We laten u graag zien wat onze plannen zijn voor de komende vier jaar. En hoe we die willen uitvoeren. U kunt ons daarop aanspreken en we nodigen u uit om mee te doen.

Voorwoord

Lansingerland doet ‘t!

Trots op Lansingerland

Lansingerland is een prachtige gemeente. Het is hier fantastisch wonen, werken en recreëren. En dat is geen geheim: jonge gezinnen en veel ondernemers hebben Lansingerland de afgelopen jaren ontdekt als een fijne woon- en werkomgeving.

Wij begrijpen dat. Lansingerland is een gemeente met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Bedrijven krijgen de ruimte om te groeien. Blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago. Daar gaan we voor!

Inwoners trekken er graag op uit in eigen omgeving. Wandelen of fietsen langs de Rotte of in de Groenzoom, voorstellingen in ’t Web, dansen bij muziekevenementen en ravotten in de Tuin van Floddertje. De inwoners maken Lansingerland. Met elkaar willen wij Lansingerland nóg mooier en aantrekkelijker maken.

september 2018

Het college van burgemeester en wethouders
Pieter van de Stadt, Simon Fortuyn, Kathy Arends,  Albert Abee en Ankie van Tatenhove

Zo werken wij aan een Lansingerland voor de inwoners en ondernemers. Een Lansingerland waar iedereen zegt:


.. de regio

Wij willen de positie van Lansingland in de regio en daarbuiten versterken. Daarom behartigen we de belangen van onze inwoners en ondernemers ook buiten de gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw, mobiliteit, energietransitie en recreatie. Samen met de regiogemeenten zetten we de metropool Rotterdam-Den Haag met Lansingerland op de kaart.

.. de partners

Als gemeente kunnen we niet alles zelfstandig uitvoeren. Samen met onze partners werken we aan veiligheid, milieu, duurzaamheid, (jeugd)zorg en welzijn.

We kunnen het niet alleen.
We willen graag samenwerken met:

we doen ’t!

.. de inwoners, ondernemers
en verenigingen

Wij realiseren ons dat ons beleid vaak direct invloed heeft op de leefomgeving of belangen. Inwoners willen daar iets over te zeggen hebben. Daarom spreken we elkaar in het dorp, bij evenementen, tijdens de spreekuren in de drie kernen en in denktanks en klankbordgroepen. Ook maken we gebruik van onlinemogelijkheden om meningen te peilen. We geven ruimte aan mooie initiatieven uit de samenleving en zoeken samen naar hoe het wél kan. Daarnaast staan we open voor nieuwe vormen van samenwerking zoals Right to Challenge.

.. de raad

Als we visiedocumenten opstellen en uitvoeren, gaan we op tijd met de raad in gesprek. Vóór formele beslismomenten nemen we de raad mee in de verschillende stadia van besluitvorming. We zoeken naar verschillende werkvormen om de raad een goed beeld te geven van onze plannen. En de raad tot oordeel en besluitvorming kan komen.

Samen gewoon doen!
Nog aantrekkelijker

Dat is de naam van het collegeprogramma dat hier voor u ligt. In dit programma werken we ons coalitieakkoord Versterken, groeien en koesteren verder uit. We laten u graag zien wat onze plannen zijn voor de komende vier jaar. En hoe we die willen uitvoeren. U kunt ons daarop aanspreken en we nodigen u uit om mee te doen.

Voorwoord

Lansingerland doet ‘t!

we doen ’t!

september 2018

Het college van burgemeester en wethouders
Pieter van de Stadt, Simon Fortuyn, Kathy Arends,  Albert Abee en Ankie van Tatenhove

Zo werken wij aan een
Lansingerland voor de inwoners
en ondernemers. Een Lansingerland
waar iedereen zegt:


Wij willen de positie van Lansingland in de regio en daarbuiten versterken. Daarom behartigen we de belangen van onze inwoners en ondernemers ook buiten de gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw, mobiliteit, energietransitie en recreatie. Samen met de regio-gemeenten zetten we de metropool Rotterdam-Den Haag met Lansingerland
op de kaart.

.. de regio
.. de partners

Als gemeente kunnen we niet alles zelfstandig uitvoeren. Samen met onze partners werken we aan veiligheid, milieu, duurzaamheid, (jeugd)zorg en welzijn.

Als we visiedocumenten opstellen en uitvoeren, gaan we op tijd met de raad in gesprek. Vóór formele beslismomenten nemen we de raad mee in de verschillende stadia van besluitvorming. We zoeken naar verschillende werkvormen om de raad een goed beeld te geven van onze plannen. En de raad tot oordeel en besluitvorming kan komen.

.. de raad

Wij realiseren ons dat ons beleid vaak direct invloed heeft op de leefomgeving of belangen. Inwoners willen daar iets over te zeggen hebben. Daarom spreken we elkaar in het dorp, bij evenementen, tijdens de spreekuren in de drie kernen en in denktanks en klankbordgroepen. Ook maken we gebruik van onlinemogelijkheden om meningen te peilen. We geven ruimte aan mooie initiatieven uit de samenleving en zoeken samen naar hoe het wél kan. Daarnaast staan we open voor nieuwe vormen van samenwerking zoals Right to Challenge.

.. de inwoners, ondernemers
en verenigingen
Samen gewoon doen!

We kunnen het niet alleen.
We willen graag samenwerken met:

Inwoners trekken er graag op uit in eigen omgeving. Wandelen of fietsen langs de Rotte of in de Groenzoom, voorstellingen in ’t Web, dansen bij muziekevenementen en ravotten in de Tuin van Floddertje. De inwoners maken Lansingerland. Met elkaar willen wij Lansingerland nóg mooier en aantrekkelijker maken.

Nog aantrekkelijker

Lansingerland is een prachtige gemeente. Het is hier fantastisch wonen, werken en recreëren. En dat is geen geheim: jonge gezinnen en veel ondernemers hebben Lansingerland de afgelopen jaren ontdekt als een fijne woon- en werkomgeving.

Wij begrijpen dat. Lansingerland is een gemeente met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Bedrijven krijgen de ruimte om te groeien. Blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago. Daar gaan we voor!

Trots op Lansingerland